Iranian Agriculture News Agency

معاون وزیر بهداشت:

معاون پرستاری وزیر بهداشت، تشکیل کارگروه‌های تخصصی تدوین بسته‌های ویژه خدمات استاندارد هوم‌کر، در پنج کارگروه تخصصی نوزادان، سرطان، CVA، CHF و (تنفسی)ICU خبرداد.

مراقبت‌های پرستاری در منزل استاندارد می‌شود

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزرات بهداشت،‌مریم حضرتی در نخستین جلسه کارگروه های تخصصی تدوین بسته های خدمتی طرح آزمایشی پوشش  بیمه‌ای مراقبت های پرستاری در منزل (هوم کر)، اظهار داشت: با توجه به تغییر رویکرد در روند بیماری ها و درمان طولانی مدت آنها، گرایش نظام های سلامت به این سمت است که بیمار هر چه کمتر در بیمارستان بستری باشد و پس از روند درمانی در بیمارستان ادامه خدمات مراقبت های حرفه ای را در منزل سپری کند.

او با اشاره به اجرای آزمایشی پوشش بیمه ای مراقبت های پرستاری در منزل، افزود: در اجرای آزمایشی این طرح که در یک فرآیند شش ماه انجام می پذیرد، ابتدا بیماری های مزمن قلب، سکته های مغزی، سرطان ها و نوزادان به عنوان بیماری های منتخب گزینش شدند و برای هر کدام از این بیماری ها در کارگروه های تخصصی هوم کر، بسته های ویژه خدمات استاندارد تعریف می شود.   

معاون پرستاری وزیر بهداشت، تصریح کرد: بسته استاندارد خدمتی مراقبت از بیمار در منزل شامل معیارهای پزشکی  ورود به مراقبت در منزل، معیارهای پرستاری و اجتماعی ورود به مراقبت در منزل، سطح تخصص مراقب (پرستار تخصصی، پرستار عمومی، کمک پرستار و دیگر گروه های متخصص سلامتی، نوع و میزان مراقبت ها (نوع خدمت و تعداد آن )، تجهیزات مورد نیاز، شرایط مرکز مراقبت در منزل (سابقه کار، نوع تخصص)، تعداد روز مراقبت  و معیارهای ترخیص است.
به گفته او کارگروه های تخصصی تدوین بسته های ویژه خدمات استاندارد هوم کر، در پنج کارگروه تخصصی نوزادان، سرطان، CVA، CHF و ICU (تنفسی) تشکیل شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید