Iranian Agriculture News Agency

سازمان هواپیمایی کشوری:

سرپرست دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی کشوری از تعلیق گواهینامه خلبانی ۳ نفر از خلبانان دو شرکت هواپیمایی خبر داد.

3 خلبان تعلیق شدند

به گزارش خبر گزاری ایانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان هواپیمایی کشوری؛­ مجید اخلاقی گفت: براساس مصوبات کمیته تخلفات حرفه‎ای هوانوردی سازمان هوا‍پیمایی کشوری، خلبان پروازی که در تاریخ 21/03/97 و در شرایط آب وهوایی غیر ایمن و بدون رعایت الزامات و رویه‎های استاندارد، ­اقدام به فرود در یکی از فرودگاههای کشور کرده بود به مدت 3 سال، از فعالیت به عنوان خلبان فرمانده(Commander) محروم شد و هرگونه ارتقاء ایشان پس از مدت مذکور منوط به بررسی عملکرد ایشان و تایید سازمان هواپیمایی کشوری است.

عضو کمیته تخلفات حرفه ای هوانوردی همچنین در مورد پرواز دیگری که توسط یکی از شرکت‎های هواپیمایی انجام شده ­و در این پرواز نیز الزامات و رویه‎های استاندارد رعایت نشده بود گفت: معلم خلبانی که مسؤلیت ­پرواز را به عهده داشت به مدت 6 ماه ­مجاز به استفاده از اختیارات خود به عنوان معلم خلبان نوع هواپیما(TRI) نخواهد بود و همچنین معلم خلبان و خلبان پرواز به مدت 30 روز­ از انجام فعالیت پروازی محروم شدند.

وی با بیان اینکه خلبانان مذکور موظفند در دوره آموزش­ بازآموزی مربوط به دستورالعملهای عملیاتی(OM) شرکت کنند افزود: با توجه به اینکه در این پرواز، شرکت هواپیمایی مربوطه نیز مقررات عملیاتی را رعایت نکرده است، لازم است در­2 هفته، نسبت به تحلیل علل ریشه ای موضوع (RCA) و اقدامات اصلاحی مناسب (CAP) اقدام کنند که در غیر اینصورت، نسبت به تعلیق یا ایجاد محدودیت در مجوز بهره بردار هوایی شرکت(AOC) اقدام خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید