Iranian Agriculture News Agency

مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت‌وگو با ایانا:

حبیب‌الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، امروز از اعمال تغییرات جدید در آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان خبر داده و گفته که این تغییرات پس از بررسی باید در وزارت رفاه مورد تصویب قرار می‌گیرد. این در حالی است که یکی از اعضای انجمن حقوق کودکان درباره این تغییرات اظهار بی‌اطلاعی کرده و می گوید بهزیستی در این باره قائل به هیچگونه مشورتی با سازمان‌های مردم نهاد نیست.

بهزیستی در مورد کودکان کار برای NGOها سهمی نمی‌بینید

آنطور که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی می‌گوید در اجرای آیین نامه مشخص شده که مشکلاتی در ساماندهی این کودکان وجود دارد و تغییرات به منظور اثربخشی آیین  نامه ایجاد شده‌است.

در حالی که بهزیستی توضیح دقیقی از تغییرات اعمال شده ارائه نداده طاهره پژوهش مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان به خبرنگار اجتماعی ایانا می‌گوید: «این انجمن در جریان این جلسه و تغییرات قرار نگرفته است، از ما به عنوان یکی از سازمان‌های مردم نهاد که در این زمینه فعالیت می کنیم دعوت نشده است در حالی که یکی از خواسته‌های همیشگی ما این بوده که در موضوعاتی  که سازمان‌های مردم نهاد هم وظیفه اجرایی دارند نظرات آنها نیز شنیده شود اما متاسفانه بهزیستی حقی برای سازمان‌های مردم نهاد قائل نمی شود.»

پژوهش می‌گوید: «امیدوار است که این تغییرات مثبت باشد اما باتوجه به تصیماتی که بدون نظر کارشناسان، مددکاران و سازمان های مردم نهاد گرفته می‌شود خیلی نمی‌توان به این اتفاق امیدوار بود».

آنطور که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی توضیح داده با توجه به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد کودکان کار و خیابان را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند در آیین نامه جدید وظایف و مسئولیتهای اداره اتباع وزارت کشور  بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید