Iranian Agriculture News Agency

بار دیگر نهاد های مختلف درباره زنانه شدن برخی از آسیب های اجتماعی هشدار دادند. امروز رئیس سازمان بهزیستی، نسبت به زنانه شدن اعتیاد به موادمخدر در کشور هشدار و از ایجاد مرکز اقتصادی برای زنان و کودکان معتاد بهبودیافته خبر داد. همزمان با همین خبر مدیرکل دفتر مدیریت بحران و مناطق محروم کمیته امداد اعلام کرد ۷۰ درصد جامعه مددجویی کمیته امداد در مناطق محروم زنان هستند.

شیوع فقر و آسیب‌های اجتماعی در میان زنان

به گزارش خبرگزاری ایانا، آنطور که نهادهای ذی ربط در مورد اسیب های اجتماعی گزارش می دهند زنان هر روز بیشتر در معرض آسیب های مختلف اجتماعی قرار می گیرند. انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به شیوع‌شناسی سال ۹۴ نسبت به زنانه‌شدن اعتیاد هشدار داد و گفت: بر این اساس نسبت مردان به زنان معتاد در گروه سنی ۱۵ تا ۲۵ سال، ۶ مرد به یک زن، در گروه سنی ۲۵ تا ۴۴ سال ۱۶ مرد به یک زن و در گروه سنی ۴۵ تا ۶۰ سال ، ۱۷ مرد به یک زن است.

او با بیان اینکه در شیوع‌شناسی بیش از ۳۷ درصد کودکانی که معتاد هستند دارای والدین معتادند و ۵۱ درصد آنها مادر معتاد دارند، بر نقش کلیدی و حساس مادر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۲۶ مرکز نگهداری و اقامتی ویژه زنان معتاد فعالیت می‌کنند.

همزمان با همین خبر امار دیگری از آسیب های اجتماعی که زنان محور اصلی آن هستند هم منتشر شده است. اسماعیلی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و مناطق محروم کمیته امداد با اعلام اینکه یک‌میلیون و ۱۱۷ هزار مددجوی تحت حمایت کمیته امداد ساکن مناطق محروم و مرزی هستند گفت: این تعداد معادل  ۳۹ درصد از کل مددجویان این نهاد است.او با اشاره به اینکه ۱۸ درصد از جمعیت مناطق محروم تحت حمایت کمیته امداد هستند گفت:۷۰ درصد از جمعیت مددجویی مناطق محروم را زنان تشکیل می‌دهند.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید