Iranian Agriculture News Agency

مدیر کل دفتر نظارت وزارت بهداشت گفت:

مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت در مورد شرایط انجام جراحی‌های سرپایی و با ترخیص بیماران و ارجاع آنها به خارج از بیمارستان ضوابط و ابلاغیه وزارت بهداشت را تصریح کرد.

تفکیک بخش پذیرش بیماران خارجی در بیمارستان‌ها

به گزارش خبرگزاری ایانا به نقل از وزارت بهداشت، مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت با اشاره به دستورالعمل بازدید از مراکز شیمی درمانی سرپائی تحت پوشش دانشگاه و انطباق آن با آیین نامه جدید ابلاغی طی بازه زمانی یک ماهه، تمامی مراکز باید مجوز های لازم را با توجه به ضوابط ابلاغی اخذ کنند.   

عسگری با اشاره به این که 84 مرکز ناباروری در کشور وجود دارند که براساس دستورالعمل جدید ابلاغی عمل می کنند، تصریح کرد: انجام هرگونه مداخلات مربوط به درمان ناباروری همچون IUI در مطب متخصصین زنان ممنوع است.

اوادامه داد: از زمان ابلاغ دستورالعمل موارد وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات مطابق با کمیته جهانی ثبت خطاهای درمانی 48 دانشگاه گزارشات مربوطه را ارائه داده اند و براساس این گزارشات وقایع مهمی که روی داده براساس کدها مشخص شده اند.
مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات مثبت در حوزه گردشگری سلامت، گفت:  تمامی بیمارستان های پذیرنده بیماران خارجی باید دارای واحد IPD باشند و بستری بیماران خارجی در بیمارستان یا مرکز جراحی محدود فاقد IPD ممنوع می باشد و مراکز متخلف با لغو پروانه تاسیس و یا کاهش درجه روبرو خواهند شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید