Iranian Agriculture News Agency

اعتراض به احکام سنگین قضایی ادامه دارد

جای تعجب دارد که چرا دانشجو به جای تقدیر به دلیل دردشناسی تنبیه می‌شود!

رییس انجمن جامعه شناسی ایران از اعتراض‌های دانشجویی در دانشگاه تهران حمایت و تاکید کرد: صدور چنین احکامی برای هیچ جامعه‌ای خوب نیست و بیشتر استادهای دانشگاه تهران در نامه ای اعتراضی حمیات خود را از دانشجویان اعلام کرده اند

نامه اساتید دانشگاه تهران در حمایت از تحصن دانشجویان

حسین سراج‌زاده، در گفت و گوی اختصاصی با ایانا در حاشیه افتتاحیه سومین همایش ملی آسیب‌شناسی ایران با اشاره به تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به صدور احکام سنگین برای دوستانشامن پس از حوادث دی‌ماه گفت: عده ای از استادان حاصر در این همایش با امضای نامه ای حمایت خود را از این دانشجویان اعلام کردند. امیدوارم دستگاه قضایی به این نکته توجه داشته باشد که صدور احکامی که مورد قبول افکار عمومی نباشد، برای هیچ جامعه ای اتفاق خوبی نیست..

او با اشاره به اعتراض خود در همان زمان اعتراض‌ها در دی‌ماه به  آخرین جمله یادداشت تحلیلی خود اشاره کرد و گفت: دستگیری‌های گسترده و بی‌ضابطه دانشجویان که حتی در تحصن شرکت نکردند و عدم اطلاع رسانی درباره شرایط ایشان باعث نگرانی خانواده این دانشجویان و جامعه دانشگاهی شده است. جای تعجب دارد که چرا دانشجوی همراه با صدای جامعه به جای تقدیر به دلیل دردشناسی و همراهی با جامعه تنبیه می‌شود!

این موضوع را دکتر سارا شریعتی دیگر استاد دانشگاه تهران هم تایید کرد و در گفت و گوی اختصاصی  با ایانا سخنان رییس انجمن جامعه‌شناسی را تایید کرد و گفت: بیش از چهل استاد نامه‌ی حمایتی از حرکت دانشجویان را امضا کرده‌اند و حمایت خود را از درخواست دانشجویان اعلام کردند.

به گفته شریعتی، فقط 15 استاد این نامه را امضا نکردند و با دانشجویان همراه نشده اند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید