Iranian Agriculture News Agency

مدیر نظارت و ارزیابی مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی خبر داد:

رتبه بندی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان ها درحیطه آموزش های کارکنان، بهره برداران، علمی کاربردی و کاردانش، ارزیابی فعالیت های مراکز آموزشی علمی - کاربردی بخش خصوصی فعال در بخش کشاورزی و ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منتخب درحیطه علمی – کاربردی و ... از برنامه های مدیریت نظارت و ارزیابی در سال جاری است.

توسعه کمی و کیفی آموزش‌های کشاورزی در سال 1396/ نظارت و ارزیابی آموزش‌های ارائه‌شده

مدیر نظارت و ارزیابی مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی اهم برنامه های این مدیریت را در سال 1396 اعلام کرد .

به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، مجید محمدی با بیان این که یکی از راه های بهبود فرآیندها برای حصول نتایج مطلوب، رصد کلیه برنامه ها به شمار می رود، گفت: در این راستا این مدیریت در نظر دارد نظارت و ارزیابی آموزش های ارایه شده در بخش کشاورزی را در زمینه کارکنان، بهره برداران، علمی کاربردی و کاردانش را با همکاری سایر بخش های مؤسسه پیگیری کند.

وی افزود: برای سال 1396 برنامه هایی را پیش بینی کردیم که از جمله آنها می توان به رتبه بندی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان ها درحیطه آموزش های کارکنان، بهره برداران، علمی کاربردی و کاردانش، ارزیابی فعالیت های مراکز آموزشی علمی - کاربردی بخش خصوصی فعال در بخش کشاورزی و ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منتخب درحیطه علمی - کاربردی اشاره کرد.
محمدی پایش و ردیابی دانش آموختگان دوره های علمی - کاربردی، پایش و ارزیابی فرآیند های مؤسسه، ارزیابی طرح ها و پروژه های ویژه آموزش های بهره برداران، کارکنان، زنان روستایی و عشایری، علمی - کاربردی و پروژه های کارحین تحصیل، کارآفرینی و منطقه مکران، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه درحیطه های آموزش، ساماندهی مأموریت های استانی همکاران و ساماندهی کمیته های نظارت و ارزشیابی استان ها را از دیگر برنامه های مدیریت نظارت و ارزیابی در سال جاری اعلام کرد.

مدیر نظارت و ارزیابی مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی در پایان خاطرنشان ساخت: امیدوارم بتوانیم با اجرای برنامه ها در پایان سال به وظایف ذاتی خود به شایستگی عمل کرده باشیم و در توسعه کمی و کیفی آموزش های بخش کشاورزی حرکت کنیم .


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید