Iranian Agriculture News Agency

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی بر لزوم بازدید میدانی و نظارت بر توزیع مرغ در استان تاکید کرد.

تاکید بر لزوم بازدید میدانی و نظارت بر توزیع مرغ در استان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان آذربایجان غربی، نادر صادقی در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان گفت: با توجه به کاهش جوجه‌ریزی در کل کشور در دوره مهر ماه که ۱۰۵ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفت و در مقایسه با جوجه ریزی آبان ماه که ۱۳۲ میلیون قطعه بود ، شاهد کاهش ۲۷ میلیون قطعه جوجه ریزی در دوره مهرماه بودیم که محصول مرغ گرم این دوره جوجه ریزی از ۱۵ آبان وارد بازار گردید و کاهش محسوس مرغ گرم در بازار را موجب شد.

وی ادامه داد: در استان آذربایجان غربی نیز به تبع کشور ، در دوره مهرماه ۳ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شد که در مقایسه با ۴۳۹۰ هزار قطعه جوجه ریزی دوره آبان ماه حدود ۳۰ درصد شاهد کاهش جوجه ریزی بودیم ، از طرف دیگر به دلیل شیوع بیماری فصلی طیور حدود ۲۴ درصد از ۳ میلیون قطعه جوجه ، یعنی حدود ۷۰۰ هزار قطعه  تلف شدند و میزان واقعی جوجه تبدیل شده به مرغ زنده به ۲۳۰۰ هزار قطعه کاهش یافت ، یعنی در مقایسه با جوجه ریزی آبان ماه ۴۸ در صد کاهش را نشان می دهد.

معاون استاندار ادامه داد: باتوجه به کاهش تولید روزانه مرغ گرم در دوره مهرماه به میانگین روزانه ۱۶۰ تن به دلایل ذکر شده و به منظور جبران کسری ۲۴۰ تن مصرف روزانه مرغ استان ، نسبت به توزیع مرغ منجمد وارداتی به مبلغ کیلیوئی ۲۰ هزارتومان قیمت مصرف کننده اقدام گردید .  

صادقی بر لزوم بازدید میدانی و نظارت بر توزیع مرغ منجمد و گرم در بازار تاکید کرد و گفت: با توجه به ضرورت تامین مرغ گرم برای مردم، کشتارگاه‌ها فقط ده درصد تولید را می‌توانند به صورت قطعه بندی عرضه کنند و تمام دستگاههای نظارتی و مسولین فرآیندهای تولید و توزیع اعم از سازمان جهادکشاورزی ، دامپزشکی ، صمت ، تعزیرات حکومتی ، پست و ... باید به صورت هماهنگ بازدیدهای میدانی ، روزانه و ساعتی از مراکز تولید ، کشتارگاهها و بویژه مراکز توزیع ازجمله فروشگاههای زنجیره‌ای که به وفور مرغ گرم و منجمد در اختیار آنها قرار گرفته و نیز سایر فروشگاههای عرضه مواد پروتئینی را انجام و گزارش روزانه ارائه نمایند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید