Iranian Agriculture News Agency

فتحی تاکید کرد:

سیاستهای دولت سیزدهم در راستای گذار از کشاورزی تولیدمحور به کشاورزی تجارت محوراست

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: سیاستها و هدف گذاریهای دولت سیزدهم توجه به گذار از کشاورزی تولیدمحور به کشاورزی تجارت محور است.

لزوم ورود تولیدکنندگان و تجار آذربایجان شرقی جهت تحقق کشاورزی قراردادی

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در جلسه کشت پاییزه کلزا در شهرستان تبریز ضمن اشاره به دشواریها و مشکلات موجود در سال زراعی 1399-1400 بدلیل همه گیری بیماری کرونا و شرایط خشکسالی و نیز شرایط اقتصادی نابسامان حاکم بر کشورگفت: یقیناً در بخش کشاورزی که با سفره مردم سروکار دارد وجود کوچکترین نقص در سیستم تامین مواد غذایی مورد نیاز جامعه همان روز خود را در سفره مردم و بازار در قالب تامین کالاهای اساسی نشان خواهد داد. این ویژگی کار در بخش کشاورزی را در مقایسه با بخش صنعت و خدمات دشوارتر و حساس تر می سازد.

وی ضمن بیان اینکه بیشترین میزان کشت کلزا در استان به شهرستانهای تبریز و اسکو تعلق دارد،افزود: کلیات سیاستها و هدف گذاریهای دولت سیزدهم توجه به گذار از کشاورزی تولیدمحور به کشاورزی تجارت محور می باشد در این دیدگاه بازار مورد توجه است و طبق نیازمندیهای بازار تولید صورت می گیرد بر این اساس روشها و عملکردهای سابق باید مورد بازبینی و تغییر قرار گیرد و هدف گذاریها در راستای این سیاست تعریف و پیش برده شود اولین گامی که لازم است در جهت حرکت به سمت کشاورزی تجاری برداشته شود، انجام کشاورزی قراردادی است باید توجه داشت که خود کشاورز هیچ آشنایی نسبت به نیاز بازار ندارد و نمی تواند طبق ذائقه های مختلف مصرف کنندگان اقدام به تولید کند.

 وی از گروههایی تحت عنوان تشکلهای بخش کشاورزی، مراکزخدمات غیردولتی کشاورزی و یا برخی بازرگانان و تجار به عنوان مواردی یاد کرد که شناخت لازم را از بازار دارند و متصل نمودن این گروهها با کشاورزان و انعقاد قرارداد بین تولیدکنندگان و تجار را اقدامی خواند که باید در این مقطع زمانی بدان پرداخته شود و افزود: در صورت اجرایی شدن کشاورزی قراردادی به خودی خود الگوی کشتی که معاونت بهبود تولیدات گیاهی در جهت اختصاص سهمیه و برش کشت به شهرستانها ارائه می دهند، نیز با نیاز بازار و کشاورزی تجاری هماهنگ خواهد شد.

 فتحی ضمن اشاره به اهمیت کشت پاییزه در تامین امنیت غذایی و توجه به این امر که بالای 60 درصد تولیدات کشاورزی به بخش زراعت اختصاص دارد که در پاییز کشت می شود، بر لزوم اطلاع از وضعیت تامین نهاده های مختلفی همچون بذر و کود و سم به عنوان الزامات کشت پاییزه تاکید نمود و گفت: برشهای تعیین شده برای شهرستانها باید در عرصه پهنه ای اجرایی شده و میزان سهم هر کارشناس پهنه از برش تعیین شده مشخص گردد و نسبت به این میزان برش، تامین نهاده و ادوات مورد نیاز نیز مورد رصد قرار گیرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با تاکید بر تعریف فرمول کودی گفت: به نسبت فرمول تعریف شده باید کودهای مختلف تامین شده و در مزارع مورد استفاده قرار گیرند تا از تخلیه مواد معدنی و عالی این اراضی پیشگیری به عمل آید.

وی افزایش تولید با افزایش بهره وری و عملکرد در واحد سطح را همگام با افزایش سطح زیر کشت را مورد تاکید قرار داد و گفت تنها با آسیب شناسی فرایند کشت و تولید می توان به این مهم نائل شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در مورد عملکرد کشت کلزا در استان ضمن تاکید بر لزوم آسیب شناسی کاهش متوسط عملکرد استان به نسبت شهرستان تبریز گفت: در شهرستان تبریز نیز همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم و متوسط عملکرد، حداقل در این شهرستان با توجه به شرایط حاکم و کیفیت آب مورد استفاده قابل ارتقا به 2 تن می باشد اگرچه نقطه ایده آل در مزارع کلزا حدود 7 - 8 تن است.

 فتحی در ارتباط با سامانه صدور حواله های الکترونیکی کودهای شیمیایی ضمن ارزیابی عملکرد ضعیف استانی تاکنون گفت:کاربرد این سامانه تکلیفی قانونی بوده و مورد تاکید ستاد جلوگیری از قاچاق کالا و ارزمی باشد و ارتقای عملکرد استانی در این سامانه را نیازمند تکمیل سامانه پهنه بندی دانست و بر ضرورت تکمیل هر چه سریعتر آن تاکید کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان افزایش قیمت کلزا را حاکی از رقابت پذیری این محصول دانست ضمن قدردانی از کشت انجام شده بر تکمیل سهمیه اختصاص یافته و یافتن راه حلی برای رفع مشکل کوچک مقیاس بودن اراضی کشاورزی شهرستان تبریز تاکید کرد.

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید