Iranian Agriculture News Agency

سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان هریس از قلع و قمع 18 فقره از تغییرکاربریهای غیر مجاز با سطح اشغال 5400 متر مربع در این شهرستان خبر داد.

قلع وقمع 18 فقره ازتغییر کاربری‌های غیرمجازدراراضی کشاورزی شهرستان هریس

کاظم عباسی درگفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی گفت: هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ملی برای ساخت ساز بدون اخذ مجوزهای قانونی ممنوع بوده و برای واحدهای صنعتی و تولیدی نیز تغییرکاربری با در نظر گرفتن درجه زمین و نوع خاک منطقه و سایر شرایط ضروری در اختیار بخش صنعت قرارمی‌گیرد.

وی افزود: برای جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی 18فقره از تغییر کاربری های غیر مجاز در اراضی روستای چوپانلار بخش خواجه که منجر به صدور احکام قطعی قضائی گردیده بود توسط بخش اجرای احکام قضائی و مدیریت جهادکشاورزی در سطح اشغال 5400 متر مربع که منجر به آزاد سازی تقریبی 90000  مترمربع از اراضی کشاورزی و بازگشت به حالت اولیه شد.

عباسی افزود: از عموم مردم به ویژه روستائیان و کشاورزان سخت کوش درخواست می شود اگر قصد احداث بنا یا حصارکشی اراضی باغی و زراعی دارند حتماً قبل از هرگونه اقدامی با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مشاوره کرده و برای دریافت مجوز اقدام کنند.

وی در پایان از عموم اهالی شهرستان درخواست کرد در شناسایی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در سطح شهرستان از طریق ارتباط با سامانه 131 ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان را یاری کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید