Iranian Agriculture News Agency

معاون آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، گفت: مزارع پژوهشی دانه های روغنی در ایستگاه خسروشاه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی زیر کشت رفت.

مزارع پژوهشی دانه های روغنی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی به زیر کشت رفت

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، دکتر بهمن پاسبان اسلام ضمن بیان این مطلب افزود: مرکز همواره با اجرای پروژه های به زراعی و به نژادی در زمینه دانه های روغنی کلزا و گلرنگ نقش موثری در معرفی ارقام  جدید و پرمحصول داشته است.

وی ادامه داد: در راستای توسعه کشت دانه های روغنی به منظور خودکفایی در زمینه روغن های خوراکی دست یابی به ارقام پرمحصول و مقاوم به تنش های محیطی مانند سرما، خشکی و شوری اهمیت ویژه ای دارد.

محقق دانه های روغنی مرکز بیان داشت: این مرکز همواره با اجرای پروژه های متعدد به زراعی و به نژادی در زمینه دانه های روغنی کلزا و گلرنگ نقش موثری در معرفی ارقام  جدید و پرمحصول داشته است که از آن می توان به ارقام گلرنگ، صفه، گل مهر، گلدشت، پرنیان و ارقام کلزای احمدی، نیما و نفیس اشاره نمود.

معاون آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در پایان سخنان خود ابراز داشت: اخیرا با مشارکت این مرکز امتیاز تولید رقم کلزای نیما به بخش خصوصی واگذار شده است.

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید