Iranian Agriculture News Agency

معاون مرکز تحقیقات استان خبر داد:

محقق دانه های روغنی و معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی از تولید موفق و انبوه بذر کلزا رقم داخلی نیما در ایستگاه تیکمه داش این مرکز خبر داد.

تولید داخلی و انبوه بذر کلزا در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، دکتر پاسبان اسلام ضمن بیان این مطلب افزود: رقم نیما تولید داخل بوده و در مزرعه کلزا ایستگاه تحقیقاتی تیکمه داش تبریز که بسیار سردسیر و با دمای حدود سی درجه زیر صفر در زمستان و میانگین بارش ۳۲۰ میلی متر  می باشد کشت شده است و این رقم کلزای رقم پاییزه می باشد.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید