Iranian Agriculture News Agency

دبیر اجرایی خانه کشاورز استان آذربایجان شرقی در گفتگو با ایانا:

دبیر اجرایی خانه کشاورز استان آذربایجان شرقی گفت: بزرگترین دریچه و پنجره موفقیت در بخش کشاورزی با تولید انبوه باز می شود.

بزرگترین دریچه و پنجره موفقیت در بخش کشاورزی با تولید انبوه باز می شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان آذربایجان شرقی، مصطفی قنبری در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در طی ۲ ـ ۳ دهه اخیر رشد و توسعه تولید، از شاهراه دانش و تولید مبتنی بر علم و فناوری گذر کرده است و تمامی زوایا و جوانب پیشرفت اکثراً بر اثر علم و اطلاعات و فناوری صورت گرفته است گفت: در چنین برهه و اوضاع و احوال رویکرد دانش بنیان متکی بر آگاهی و دانایی می تواند اجزای راکد و بی صدای جامعه را به صدا درآورد و ایجاد کار کند و  اشتغال جدید و زاینده فراهم نماید به حدی که ضمن تقویت بنیه اقتصادی و توسعه رشد ملی درآمد سرانه را نیز افزایش دهد.

وی با بیان اینکه علمای توسعه و پیشرفت پشتوانه تولید ملی را براساس دانش بنیان در نهضت اشتغال زایی و کاهش بیکاری و رونق جامعه به ویژه در بخش روستایی که به همراه توسعه روستاها و کاهش فقر و رونق کشاورزی می دانند و بر این اساس برنامه ریزی و سرمایه گذاری می کنند ادامه داد: بزرگترین دریچه و پنجره موفقیت در بخش کشاورزی با تولید انبوه باز می شود و تولید زیاد اشتغال و رشد و توسعه را بدنبال دارد.

دبیر اجرایی خانه کشاورز استان با بیان اینکه تعیین نام و شعار هر سال توسط مقام معظم رهبری بیانگر اولویت و خط مشی و رویکرد کلان کشور در آن سال است گفت: نامگذاری سال 1401 با عنوان «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»، به آن معنی است که هر حرکتی از طرف بخش دولتی و غیردولتی ضرورت دارد بر مبنای فناوری و توسعه دانش و اطلاعات و منتهی به ایجاد اشتغال و فعالیت مولد باشد، این تفکر بایستی در مرکز ثقل حرکتهای تولیدی باشد، چون که از اهم خصلتهای تولید انبوه ایجاد کار و اشتغال است، بشرطی که به بنیانهای علمی متصل باشد.

وی با بیان اینکه بایستی حرکت تولیدی در بخشهای اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی از حداقلهای دانش بومی آغاز و با توانمند کردن به وسیله دانش روز و کارآمد به روشهای تعاملی تقویت و توسعه یابد وگرنه نتیجه عکس و تکراری خواهد بود افزود: چون ذات کشاورزی تولید و شرکت در خلق ثروت می باشد، حداقل در این بخش وظیفه دارد به تمامی اجزای شعار لبیک بگوید و تولید را بصورت دانش بنیان به روش استفاده از دانش بومی و تقویت آن با علم و فناوری های روز جهانی انجام دهد.

قنبری با بیان اینکه در بیش از یک دهه، بخش کشاورزی تلاش دارد با علاقه مندی راه  فن آوری و دانش بنیانی را به مزارع و بخشهای تولیدی خود هموار نماید ولی در عمل کمتر موفق شده است حداقل در مقایسه با بخش های اقتصادی دیگر موفقیت بالایی نداشته است تصریح نمود: عده ای از کارشناسان ذات بخش کشاورزی را کمتر مستعد ورود علم و فناوری می دانند و می گویند بدلیل خصلتهای تولیدکنندگان این بخش و کمیت و کیفیت واحدهای تولید کشاورزی، بخش کار زیربنایی ریشه ای برای ورود به مشکل برمی خورد و به اصلاح  به ساختار و سایر موارد اشاراتی می کنند، در صورتی که کمتر روشهای آزمایش شده در سایر بخشها را در بخش کشاورزی به اجرا می گذارند.

وی ادامه داد: از جمله رویه های پیشنهاد شده موضوع و یا طرح «سهم  دانش از تولید» که بدنبال آن صاحبان دانش، دانش خود را به بخش کشاورزی و سطح مزارع و واحدهای تولیدی انتقال خواهند داد و مهندسان هم از افزایش تولید سهم دانش خواهند برد و یا مراکز خدمات غیردولتی دانش را به مزارع انتقال خواهند داد و با تعریف این سهم بصورت کاملاً مستقل و خودگردان اداره خواهند شد و یا کشاورزان می توانند از روشهای کشاورزی نوین در بخش شرکتهای فنی و مهندسی بهره برند که در سازمان نظام مهندسی از این گونه روشها و سیاستها بیشتر بکار گرفته می شود ولی از نتیجه نظارتها کمتر گزارشی ارایه می شود.

 قنبری افزود: یکی دیگر از اهرمهای اساسی و روشهای قابل عمل، استفاده از تجارب سودمند کشاورزان نمونه و ایجاد محیطی جهت ارایه و همفکری و انتقال و تقویت این تجارب است که طی سالها تجربه اندوزی در شغل و حرفه خود بخوبی به آثار بارز و اثربخش آنها پی برده اند راههای مختلف تبدیل آنها به قالب مدون بصورت طرح و یا پروژه بایستی انجام شده و قابل اجرا گردد که با شرایط خود کشاورزان و تولیدکنندگان سازگاری دارد ضرورتی که در این میان اثرگذاری مشهود دارد حرکتهای جمعی و اجتماع محور به ویژه پشتیبانی همسایه ها و همکاران کشاورزان در حرکتهای دانش بنیان و تقویت دانش و تجربه بومی با علم و اطلاعات و فن اوریهای روز می باشد تا از طریق راه اندازی شبکه ای ایمن که صنف کشاورزان در اختیار دارند آنرا محافظت و به عمل برسانند و با تولید دانش بنیان و ایجاد شغل، ماندگاری و توسعه آن را ضمانت کنند.

وی با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود از روشی که برای هماهنگی و هم سویی این ظرفیت که با استفاده از تعریف اجتماع کشاورز محور وجود دارد از برنامه های وزارت متبوع استفاده شود که از تاریخ ایجاد خود حدود یکصد سال در تلاش به انجام افزایش توانایی و توانمندسازی تولیدکنندگان و جامعه روستایی بوده است و آنها را هماهنگ و هم سو نموده و آن برنامه ها را  عملیاتی در ارتباط با شعار سال نماییم، یعنی اینکه اگر وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای دهه 1360 بدنبال روش انتخاب کشاورزان پیشرو و نمونه کرده است و نتایج مکتوب و تجربیات ارزشمند در این خصوص وجود دارد و یا اینکه از روشهای ترویج و تبلیغ و توسعه علم و فن آوری در بخش کشاورزی برای افزایش تولید بوده است و حتی در مواردی به آموزش بزرگسالان همراهی و همکاری کرده است تا در پرورش نیروی انسانی توانمند با علم و تاب آور در محیط های روستایی پرداخته است تا در ایجاد پایه و اساس جمع دانش بنیان سهیم باشد و بسیاری امور وجود دارد که تامل در آنها می‌تواند روشهای اجرایی قابل اتکایی برای عملیاتی نمودن شعار سال فراهم کند. 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید