Iranian Agriculture News Agency

نژادرضا خبر داد:

مدیر تعاونی روستائی استان از احداث بازارچه عرضه محصولات کشاورزی و صنایع دستی شهر صوفیان شهرستان شبستر خبر داد.

 احداث بازارچه عرضه محصولات کشاورزی در صوفیان

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، مراد محمدی معاون توسعه تعاونی ها و تشکل ها و نظام های بهره برداری ، مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی و  علی اکبر نژادرضا مدیر تعاونی روستائی استان از بازارچه در دست آماده سازی عرضه محصولات کشاورزی و صنایع دستی شهر صوفیان شهرستان شبستر بازدید کردند.

در این بازدید بیرامی رئیس اداره شهرستان شبستر و دین پرست رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی روستائی شبستر از برنامه ها و اقدامات عمرانی در دست اجرا در بازارچه گزارشی ارائه دادند.

 نژادرضا مدیر سازمان تعاون روستائی استان از تغییر نگرش هیات مدیره و مدیرعامل شرکت در راستای انجام وظایف اساسنامه ای و استفاده از راهنمائیهای همکاران اداره شهرستان در جهت بهبود خدمات تقدیر بعمل آورد.

 محمدی معاون توسعه تعاونیها و تشکلهای سازمان مرکزی در این بازدید با یادآوری وظایف تشکلها در تامین نهاده های تولید و بازاررسانی و بازرگانی محصولات کشاورزی، بر عرضه مستقیم محصولات کشاورزی برای حذف هزینه های غیرضرور ، رضایت مندی مصرف کنندگان ، توانمندی تشکلها و عرضه هوشمند محصولات تاکید کرد.

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید