Iranian Agriculture News Agency

معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای اصفهان:

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اعلام کرد: رهاسازی آب از سد زاینده‌رود نوزدهم خرداد ماه کاهش می‌یابد.

رهاسازی آب از سد "زاینده‌رود" 19 خرداد ماه کاهش می‌یابد

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اعلام کرد: رهاسازی آب از سد زاینده‌رود نوزدهم خرداد ماه کاهش می یابد .

به‌گزارش ایانا از پاون، علی بصیر پور در این باره گفت: با توجه به جلسه کمیته توزیع آب هفتم خرداد ماه در این جلسه تصمیم گرفته شد خروجی آب سد زاینده رود از ابتدای روز نوزدهم خرداد کاهش یابد .

وی با بیان اینکه در نوبت اول آب زاینده رود سوم بهمن ماه سال 95 رهاسازی شد، ادامه داد: خروجی سد زاینده رود برای نوبت دوم کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان و آبیاری باغات غرب از نهم فروردین ماه رهاسازی شده بود .

زاینده رود مهمترین رودخانه در مرکز فلات مرکزی ایران به طول حدود 350 کیلومتر از سراب در زاگرس مرکزی تا پایاب در گاوخونی است و در حال حاضر، دهم خرداد ماه، ذخیره سد زاینده رود حدود411 میلیون متر مکعب است .

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید