Iranian Agriculture News Agency

با حکم وزیر جهاد کشاورزی؛

در حکمی از سوی سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، "محسن مردی" به سمت عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پشتیبانی…

هدفگذاری اجرای ۸۵ هزار هکتار سامانه‌های نوین آبیاری در سال ۱۴۰۰

مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای امسال اجرای طرح سامانه‌های نوین آبیاری در سطح ۸۵ هزار…